Aktualnie poszukujemy:


  • górników

  • górników strzałowych

  • kombajnistów chodnikowych

  • elektromonterów dołowych z uprawnieniami

  • górników rabunkarzy

  • ślusarzy

  • osób dozoru górniczego, mechanicznego, elektrycznego

  • oraz chętnych do pracy, bez stażu pracy w górnictwie

Rekrutacja: codziennie godz. 7:00 - 14:00 w biurze HYDROKOP Sp z o.o.  


Tutaj znajdziesz klauzurę informacyjną