POLITYKA HYDROKOP Sp. z o.o. 

Ze względu na zakres działalności naszej firmy pragniemy poprzez wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością i BHP udowodnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nie tylko nasze usługi, ale również cała nasza działalność jest odpowiednio ukierunkowana na aspekty związane
z szeroko pojmowaną jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy. To właśnie troska o jakość naszych usług, obsługę klienta, oraz o bezpieczeństwo naszych pracowników, kontrahentów i gości jest bazą do rozwoju
i doskonalenia.

 

Z naszego ogólnego podejścia wynikają przyjęte przez nas cele strategiczne, które stanowią podstawę do określania operacyjnych celów jakości, oraz BHP. Cele strategiczne, do których realizacji się zobowiązujemy to:

·         oferowanie usług, zgodnych z przepisami prawa, akceptowanych przez KLIENTÓW, spełniających ich potrzeby i oczekiwania,

·         zapobieganie awariom, wypadkom przy pracy, chorobom; oraz dążenia do stałej poprawy stanu BHP,

·         realizacja usług przy jednoczesnym przestrzeganiu, na każdym z etapów oraz w każdym obszarze naszej działalności, mających zastosowanie przepisów BHP i innych wymagań, do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani,

·         ciągłe doskonalenie jakości naszych wyrobów i obsługi klienta, minimalizowanie ryzyka zawodowego, odpowiednie nim zarządzanie, jak również poprawa skuteczności i efektywności naszego Systemu Zarządzania,

·         dbałości o zapewnienie pracownikom jak najlepszych warunków pracy i podejmowanie wszystkich możliwych działań w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym,

·         zapewnienia pracownikom konsultacji i współudziału w zakresie działań na rzecz BHP,

·         eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP

 


 

                                                                                       W imieniu całej załogi firmy
                                                                                                 Prezes Zarządu
                                                                                                 Damian Pamuła

 


   06.04.2022r.