HYDROKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy usługi zarówno w zakresie górnictwa węgla kamiennego oraz górnictwa kopalin innych niż węgiel kamienny jak również w branżach budowlanej i drogowej (tunele, przejścia podziemne).
Posiadamy własne samojezdne maszyny górnicze, urządzenia odstawcze oraz inny niezbędny sprzęt do wykonywania usług w kopalniach węgla kamiennego oraz górnictwa kopalin innych niż węgiel kamienny. Maszyny i urządzenia naszej firmy serwisowane są przez własne brygady remontowe.
Zarządzamy też zasobami ludzkimi, świadcząc usługi wynajmu siły roboczej: kadry inżynieryjno-technicznej, dozoru, oraz pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje do obsługi maszyn        i urządzeń potwierdzone kursami i wieloletnim doświadczeniem.
Posiadamy własny dział BHP i szkolenia który w ramach działalności firmy organizuje szkolenia i kursy dla pracowników własnych oraz firm zewnętrznych.
W celu zapewnienia mobilności posiadamy własne środki transportu do przewozu załogi, zapewniając dowóz pracowników do dalej położonych oddziałów.
Posiadamy wdrożone certyfikaty: ISO 9001:2008 zarządzania jakością oraz PN-N-18001:2004 zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Firma posiada własną siedzibę z zapleczem parkingowym, magazynowym i warsztatowym w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 73.